Ako funguje Stážuj?

Vytvoríš si Stáž na našej stránke

Náš tím nájde vhodné príležitosti

Pošleme ti ponuku stáže

Po vzájomnej dohode sa
Tvoja stáž môže začať

Hlavné výhody stážuj

Brigáda v obore

Pracuj na svojom talente

Vytvor si svoju stáž

Flexibilita

Povedz nám, kol'ko hodín
môžeš pracovať

Vytvor si svoju stáž

Network

Pracuj s úspešnými ľudmi
v tvojom obore

Vytvor si svoju stáž

Vytvor si svoju stáž

Platforma Stážuj prináša zamestnávateľom prístup ku mladým talentovaným študentom

Prostredníctvom našej platformy získate dôležité
informácie o konkrétnych študentoch pre rýchlejší a efektívnejší
spôsob nadviazania spolupráce s nimi.

Praca stvorena pre studentov

Stážuj je platforma práce ktorá spája talent študentov
s príležitosťami zamestnávateľov so zameraním na oblasť štúdia
a získavanie skúseností v obore.

Zarábaj študovaním

Vytvor si svoju stáž